top of page

WITAJ W MOIM ŚWIECIE MASAŻU

  • WELCOME TO MY MASSAGE WORLD

Logo Firmy

O Mnie.

Witam! Jestem doświadczonym masażystą z 10-letnim stażem, który specjalizuje się w wykonaniu masażu klasycznego, relaksacyjnego oraz kobido. Pracując w branży masażu przez tak długi czas, zdobyłem szeroką wiedzę i umiejętności, które pozwalają mi zapewnić klientom najlepsze doświadczenie i korzyści zdrowotne.

Masaż klasyczny jest moją specjalnością i posiadam dogłębną wiedzę na temat różnych technik, takich jak głaskanie, ugniatanie, rozcieranie i wibracje. Wykorzystuję te techniki w celu złagodzenia napięć mięśniowych, zwiększenia elastyczności i poprawy krążenia krwi. Mój masaż klasyczny może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta, aby zapewnić optymalne rezultaty.

Relaksacyjny masaż to inna dziedzina, w której jestem wyszkolony. Moim celem jest stworzenie atmosfery spokoju i odprężenia, wykorzystując delikatne techniki dotykowe i płynne ruchy. Masaż relaksacyjny pomaga w redukcji stresu, poprawia jakość snu i przywraca równowagę zarówno ciału, jak i umysłowi.

Kobido to japońska technika masażu twarzy, która ma na celu poprawę kondycji skóry, stymulację mięśni twarzy i przywrócenie naturalnego blasku. Posiadam specjalistyczną wiedzę na temat technik kobido i korzystam z naturalnych produktów, aby zapewnić kompleksowe i odświeżające doświadczenie.

Moje doświadczenie i wiedza w dziedzinie masażu pozwalają mi na indywidualne podejście do każdego klienta. 

Moje priorytety to bezpieczeństwo, komfort i dobro klienta. 
Jestem pasjonatem pracy, która pomaga innym poprzez terapeutyczny dotyk i dbanie o ich dobrostan.

Jeśli szukasz doświadczonego masażysty, który zapewni Ci relaks, ulgę od bólu i poprawę samopoczucia, to jestem gotowy służyć i zapewnić Ci wyjątkowe doświadczenie masażu.

About Me.

Hello, I am an experienced massage therapist with 10 years of experience who specialises in performing classical, relaxation and cobido massage. Having worked in the massage industry for such a long time, I have gained a wide range of knowledge and skills that allow me to provide clients with the best experience and health benefits.

Classical massage is my speciality and I have an in-depth knowledge of various techniques such as stroking, kneading, rubbing and vibration. I use these techniques to relieve muscle tension, increase flexibility and improve blood circulation. My classical massage can be tailored to the client's individual needs and preferences to ensure optimal results.

Relaxation massage is another area in which I am trained. My aim is to create an atmosphere of calm and relaxation, using gentle touch techniques and fluid movements. Relaxation massage helps reduce stress, improves sleep quality and restores balance to both body and mind.

Kobido is a Japanese facial massage technique that aims to improve skin condition, stimulate facial muscles and restore natural radiance. I have expert knowledge of kobido techniques and use natural products to provide a comprehensive and refreshing experience.

My experience and knowledge of massage allows me to provide a personalised approach to each client. 

My priorities are safety, comfort and the welfare of the client. 
I am passionate about working to help others through therapeutic touch and caring for their wellbeing.

If you are looking for an experienced massage therapist to provide relaxation, pain relief and well-being, then I am ready to serve and provide you with an exceptional massage experience.

IMG_20210628_131508~2 (1).jpg
Masaż nie jest luksusem. Jest drogą do zdrowszego, lepszego życia.....
Massage is not a luxuary. It is a path to a healthier, better life.....
bottom of page